Spey Pages banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Registered
Joined
·
177 Posts
Nice

Ser bra ... du kanske vill prova att binda i kaninen remsan framåt och upp och ner, och sedan vika den bakåt i rätt riktning,,,, ger en rikare shoulder.Before du viker du kan linda in den andra grejer. ... jag använder det så för Chinooks och regnbågslax ... Klint
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top